Ceremonia wręczenia nagród LUI Che Woo Prize – Prize for World Civilisation za rok 2017

0
2

Xie Zhenhua otrzymał nagrodę LUI Che Woo za rok 2017 za zrównoważony rozwój w kategorii specjalnej zapobiegania zmianom klimatycznym ze względu na kluczową rolę odegraną przez niego w przewodzeniu międzynarodowym negocjacjom, które doprowadziły do podpisania porozumienia paryskiego w roku 2015. Kolejnym powodem do wyróżnienia jest rola odegrana przez Xie w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym w Chinach. Przez wytyczne, które Xie utworzył, promował i wprowadził w życie kraj stał się wzorem do naśladowania przez inne rozwijające się gospodarki.

– Nagroda LUI Che Woo za zrównoważony rozwój za ten rok działa na mnie bardzo motywująco. Wprowadzenie w życie porozumienia paryskiego oraz wdrażanie zrównoważonego rozwoju na świecie są ciągle dużym wyzwaniem. W zgodzie z duchem nagrody LUI Che Woo przeznaczę część finansową wyróżnienia na wsparcie działań fundacji Tsinghua University Education Foundation w celu zapobiegania zmianom klimatycznym, promowania ekologicznego rozwoju cywilizacji i dalszego zrównoważonego rozwoju i dobrobytu przyszłych pokoleń – skomentował Xie.

Organizacja Landesa otrzymała nagrodę LUI Che Woo za rok 2017 w zakresie poprawy dobrobytu w kategorii specjalnej walki z ubóstwem za promocję reformy posiadania gruntów mającej na celu przekazanie ich własności rolnikom. W ciągu ostatnich 50 lat organizacji udało się zapewnić prawa własności gruntów ponad 120 milionom najbiedniejszych rodzin na świecie w ponad 50 krajach.

– W imieniu wszystkich w Landesa z zaszczytem przyjmuję nagrodę LUI Che Woo w zakresie poprawy dobrobytu. Chociaż Landesa otrzymała nagrodę w zakresie poprawy dobrobytu ze względu na walkę z ubóstwem, tak naprawdę kwestie praw do własności gruntów, na których się skupiamy, dotyczą wszystkich trzech wzniosłych założeń nagrody. Musimy zrobić jeszcze dużo więcej, aby poprawić sytuację własności gruntów na świecie. Zapraszam wszystkich do przyłączenia się do nabierającego impetu ruchu zajmującego się prawami własności gruntów. Tak możemy zmienić świat – skomentował Chris Jochnick, prezes i główny dyrektor wykonawczy organizacji Landesa.

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyróżniony został nagrodą LUI Che Woo za rok 2017 za pozytywną energię w obszarze specjalnym promocji harmonii między zróżnicowanymi grupami za wyróżniające się dokonania w zakresie proaktywnego zachęcania paraolimpijczyków do udziału w zawodach sportowych, zapewniania nadziei osobom z ograniczoną sprawnością oraz zmiany zakorzenionego podejścia społeczeństwa do tej grupy. – Chcę tylko potwierdzić, jak bardzo dumny jestem z tego, co udało się osiągnąć Międzynarodowemu Komitetowi Paraolimpijskiemu i całemu ruchowi paraolimpijskiemu. Komitet nie jest już uważany za organizację dla ludzi niepełnosprawnych, ale za poważną i szanowaną międzynarodową instytucję sportową, która wniosła wkład w życie milionów osób na całym świecie. Dzięki tej nagrodzie będziemy mogli zrobić jeszcze więcej, żeby pokazać światu, że z pozytywną energią wszystko jest możliwe – skomentował sir Philip Craven, prezes Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 milionów HK$ (około 2,56 miliona dolarów amerykańskich), dyplom i statuetkę.

– Trzej laureaci nagrody LUI Che Woo w tym roku, wywodzący się z różnych krajów, są wzorami do naśladowania w swoich dziedzinach – skomentował dr Lui Che Woo, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej będącej jednocześnie radą nagrody LUI Che Woo. – Wszyscy trzej bardzo ciężko pracują na lepsze jutro. Laureaci przyczynili się nie tylko do postępu cywilizacji, ale także oddają ducha wdzięczności, jedności i harmonii. Mam nadzieję, że wszyscy tu zgromadzeni będą nadal wspierać nagrodę LUI Che Woo i podzielać naszą wizję budowania świata pełnego pokoju i miłości. Niech to ziarno rośnie w sposób zrównoważony i szerzy jeszcze więcej pozytywnej energii w całym społeczeństwie – dodał przewodniczący.

Ceremonię wręczenia nagród uświetnili między innymi Hon. Tung Chee-hwa, członek rady nagrody i wiceprzewodniczący 12. narodowego komitetu Konsultacyjnej Konferencji Politycznej ludności Chin, Hon. Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, główna dyrektor wykonawcza Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, dr Tan Tieniu, wiceminister biura łącznikowego Centralnego Rządu Ludowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu oraz Hu Jianzhong, zastępca komisarza oddziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu.

Znamienici goście, w tym Yang Chonghui, członek komitetu narodowego CPPCC oraz były przewodniczący komitetu łącznikowego z Hongkongiem, Makao, Tajwanem i obywatelami Chin za granicą w komitecie narodowym CPPCC, a także Chen Zuoer, pierwszy przewodniczący Chińskiego Stowarzyszenia Studiów Hongkongu i Makao oraz były zastępca dyrektora rady stanu do spraw Hongkongu i Makao przylecieli specjalnie z Pekinu do Hongkongu, aby wziąć udział w uroczystościach i osobiście złożyć gratulacje. W ceremonii wzięło udział ponad 1000 przedstawicieli rządowych, naukowców, przywódców religijnych, konsuli, przedstawicieli elity biznesowej oraz lokalnych i międzynarodowych mediów, którzy mieli okazję oglądać ceremonię i pogratulować trójce laureatów.

Ponadto ponad 80 młodych ludzi z organizacji Music for Our Young Foundation (MOY) występujących wraz z orkiestrą Służby Pomocy Cywilnej zaprezentowało gościom imponujący i niezapomniany występ muzyczny. Organizacja MOY prowadzi działalność charytatywną skupiającą się na kształceniu muzycznym młodzieży. Celem organizacji MOY jest nauczenie młodych ciężkiej pracy i oddania w osiąganiu założonych celów, co jest bardzo bliskie duchowi pozytywnej energii promowanemu przez nagrodę LUI Che Woo.

Nagroda LUI Che Woo jest międzynarodowym, innowacyjnym wyróżnieniem multi-sektorowym. W celu dostosowania się do ciągle ewoluujących globalnych potrzeb i wyzwań każdego roku w kategoriach nagrody wyznaczane są specjalne obszary zainteresowania.

Specjalne obszary zainteresowania na rok 2018 nagrody to:

Kategoria nagrody

Specjalny obszar zainteresowania na rok 2018

Nagroda za zrównoważony rozwój

Rozwój odnawialnych źródeł energii

Nagroda w zakresie poprawy dobrobytu

Ograniczenie konsekwencji katastrof naturalnych

Nagroda za pozytywną energię

Eliminacja analfabetyzmu

Więcej na temat nagrody LUI Che Woo można znaleźć na stronie www.luiprize.org.

Zapytania medialne należy kierować do pracowników Creative Consulting Group:

Wideo – https://www.youtube.com/watch?v=BzYfgfo-UyE&feature=youtu.be
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/566826/LCW_1.jpg
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/566827/LCW_2.jpg
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/566828/LCW_3.jpg
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/566829/LCW_4.jpg
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/566830/LCW_5.jpg

SOURCE LUI Che Woo Prize Limited

Related Links

http://www.luiprize.org

Powered by WPeMatico